یکه تازی مرادی در ۹۴ کیلوگرم/ سلیمی، علی حسینی و تالاخادزه با یک رکورد ورودی

به گزارش ایسنا، کیانوش رستمی و سهراب مرادی در گروه های خود به ترتیب با رکورد های ورودی ۳۸۰ و ۴۰۵ کیلوگرم اول هستند. در فوق سنگین هم رکورد ورودی بهداد سلیمی ، سعید علی حسینی و لاشا تالاخادزه هر سه ۴۵۰ کیلو گرم است.
در مسابقات جهانی آمریکا ۵۹ کشور و ۱۸۵ وزنه بردار در بخش مردان شرکت کرده اند.

دسته ۸۵ کیلوگرم
در گروه A دوازده وزنه بردار حضور دارند.

کیانوش رستمی: رکورد ورودی ۳۸۰ کیلوگرم به همراه وزنه بردار شیلی با همین رکورد ورودی صدرنشین است.
علی میری : رکورد ورودی ۳۶۶ کیلوگرم به همراه وزنه برداران ایتالیا و ازبکستان چهارم است.

دسته ۹۴ کیلوگرم
در گروه A یازده وزنه بردار وزنه خواهند زد.
سهراب مرادی: رکورد ورودی ۴۰۵ کیلوگرم صدرنشین استارت لیست است
رکورد ورودی نفر دوم سوبیروف از ازبکستان ۳۹۵ کیلوگرم است.
ایوب موسوی: رکورد ورودی ۳۹۰ کیلوگرم به همراه وزنه برداران لیتوانی و مصر سوم است.

دسته ۱۰۵ کیلوگرم
در گروه A، سیزده وزنه بردار شرکت دارند.
علی هاشمی: رکورد ورودی۴۰۱ کیلوگرم
علیرضا سلیمانی: رکورد ورودی ۴۰۱ کیلوگرم
هر دو در رده چهارم گروه خود قرار دارند.
ایوان افریموف از ازبسکتان با ۴۱۰ کیلوگرم نفر اول این گروه است.
دسته ۱۰۵+ کیلوگرم
۱۰ وزنه بردار در گروه A با هم رقابت خواهند کرد.
بهداد سلیمی: رکورد ورودی ۴۵۰ کیلوگرم
سعید علی حسینی: رکورد ورودی ۴۵۰ کیلوگرم
رکورد ورودی لاشا تالاخادزه هم ۴۵۰ کیلوگرم است و هر سه با هم در رده نخست قرار دارند.

ساعت رقابت نماینده گان ایران (ساعت مسابقات به وقت ایران است.)
*گروه A دسته ۸۵ کیلوگرم
یکشنبه۱۲ آذر- ساعت ۲۳:۲۵ (کیانوش رستمی و علی میری)

*گروه A دسته ۹۴ کیلوگرم
دوشنبه ۱۳ آذر ساعت – ۲:۵۵ بامداد ( سهراب مرادی و ایوب موسوی)

* گروه A دسته ۱۰۵ کیلوگرم
سه شنبه ۱۴ آذر – ساعت ۴:۵۵ صبح ( علی هاشمی و علیرضا سلیمانی)

* گروه A دسته ۱۰۵+ کیلوگرم
چهارشنبه ۱۵ آذر – ساعت ۴:۵۵ صبح ( بهداد سلیمی و سعید علی حسینی)

انتهای پیام

About The Author

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *